Lovendring gjør det straffefritt å utøve familievold

Rights.no
En endring i straffeloven gjør det straffefritt å utøve familievold så lenge volden utøves i et land der det er legitimt å denge koner og barn. En norsk statsborger kan bare straffes dersom handlingene er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt.