Litt om medias oppdrag og ansvar i krisetider

document.no
Vi lever i en komplisert tid, hvor tilgang til korrekt og objektiv informasjon er nødvendig for at vi skal kunne ta velbalanserte beslutninger. Men tar media og journalistikk sitt ansvar for å gi oss den informasjonen, eller har de andre interesser?