Lekkede militære dokumenter: Koronaviruset ble utviklet av amerikanere i Wuhan-laboratoriet

document.no
Koronaviruset som utløste pandemien er et syntetisk, kraftig infeksjons­fremkallende virus som ble utviklet av EcoHealth Alliance i Wuhan-laboratoriet, sannsynligvis for å frembringe en svekket variant til vaksinebruk, viser lekkede dokumenter fra det amerikanske forsvaret.