Laveste vannmagasin-nivå på ti år

Resett.no
Ifølge ukerapporten fra Norsk vassdrags- og energiverk (NVE), som ble publisert i dag, lå vannstanden i landets vannmagasiner i fjorårets siste uke på 56 prosent, det laveste i samme uke siden 2010. Ifølge ukestatistikken falt fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge ytterligere 1,6 prosentpoeng i løpet av uke 52. Dette er 12,5 prosent under medianverdien for […]