Kritiserte NRK-journalist for gebrokkent norsk – ble ilagt besøksforbud

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

annonse

annonse

Demokratene i Trondheims nestleder Kristian Kahrs har havnet i strid med NRK og deres journalist Tariq Alisubh. Tingretten ga ikke Alisubh og påtalemyndigheten medhold i at Kahrs kunne pålegges besøksforbud til Alisbuh.

Saken startet helt tilbake i mars 2018. Ifølge tingsrettsdommen om besøksforbudet som Kahrs har lagt ut på sin egen hjemmeside, skal Kahrs da ha ringt til NRK-journalisten. Temaet for denne samtalen var at Kahrs ønsket å skrive et innlegg om hvilke krav til språk man kan forvente av en som leser nyheter i NRK Trøndelag. Tingretten skriver at i etterkant av samtalen sendte Alisubh en sms til Kahrs med følgende tekst: «Hei! Nå skjønner jeg hvorfor du ønsker å lage en sak om det du snakket om. Du har fiendtlig syn på muslimer, ifølge det jeg fant på Google».

Kahrs besvarte denne sms-en med å understreke at det ikke var riktig, og skrev at «Jeg er veldig glad i muslimer, mindre glad i islam…». Etter dette stoppet dialogen mellom de to, skriver tingretten.

annonse

Den 7. mai 2021 mottok så Alisubh et anonymt brev. Der sto følgende:

«Det går bare ikke an å ha en utlending med så rart (tregt, naivt, gal intonasjon) språk som reporter i Norge. Du passer ikke for oss BETALENDE norske lyttere! Du bruker for lang tid på det enkle du skal si. Vi må anstrenge oss for å forstå hva du sier, og blir irritert av det! Finn deg en annen jobb!!»

Alisubh la ut brevet på sin Facebook-side og det ble omtalt av Trønder-Avisa og av Medier24. Der kom det det også frem at NRK og Alisbuh mente brevet var rasistisk og anmeldte forholdet til politiet.

Medier24 skriver at Alisubh opprinnelig er fra Palestina, men har bodd i Norge siden 2001. I 2009 begynte han å jobbe for NRK Trøndelag.

Det var ikke første gang han fikk henvendelser som sin dårlige norsk.

– Spesielt hvis jeg har laget innslag om innvandrere eller flyktninger. Da får jeg rasistiske meldinger med blant annet beskjed om å «dra til helvete». Og det har vært telefoner fra folk som har spurt hvorfor jeg er ansatt, både til meg og sjefen min, fortalte han.

Alisubh leverte brevet til NRK Trøndelag, som anmeldte saken. Distriksredaktør Joar Elgåen, altså NRKs aller øverste redaktør i Trøndelag, skrev blant annet følgende i anmeldelsen: «Både han selv og arbeidsgiver opplever innholdet som trakasserende og rasistisk, og det er stilet i en truende tone. På vegne av Alisubh ber jeg om at gjerningsperson etterforskes og straffes.»

NRK-journalisten selv forteller at brevet var svært ubehagelig.

– At noen kan si så stygge ord om min aksent og måte å lese på. Vi har hundrevis av dialekter i Norge og forskjellige tonefall. Så lenge man skjønner poenget reporteren kommer med, så ser jeg ikke hvorfor man skal rakke ned på noens talemåte. Dette hadde ikke skjedd om det var noen som bare hadde en annen dialekt, sa Alisubh, som ifølge Medier24 er klar på at brevet var «rasistisk».

Her er et eksempel på en reportasje med Alisubh.

Det anonyme brevet ble altså anmeldt og det var slik Kristian Kahrs ble trukket inn i saken. For som tingretten skriver i sin kjennelse må Alisubh ha videreformidlet Kahrs navn til politiet.

annonse

«Alisubh satte etter hvert dette i sammenheng med telefonsamtalen fra 2018, og Kahrs ble deretter mistenkt for å ha sendt dette brevet til Alisubh.»

Fordi Alisubh samtalen med Kahrs fra 208 «i sammenheng» med det anonyme brevet i 2021 ble Kahrs altså mistenkt og avhørt av politiet. Saken mot Kahrs ble deretter henlagt etter bevisets stilling 6. desember 2021.

Kristian Kahrs på serbisk TV. Skjermbilde YouTube

Tingretten skriver at Kahrs hele tiden har «benektet å ha sendt dette brevet, selv om han uttaler at han er enig i innholdet. Retten bemerker at det i dokumentene ikke foreligger noen konkrete holdepunkter som tilsier at Kahrs skal ha sendt brevet, og at den saken ble henlagt etter bevisets stilling den 6. desember 2021. Retten legger derfor til grunn det ikke er Kahrs som har sendt dette brevet.»

Imidlertid foranlediget politiets mistanke om at Kahrs skal ha sendt dette brevet ny kontakt mellom Kahrs og Alisubh. Kahrs ringte til Alisubh den 6. desember 2021 fordi han lurte på om Alisubh hadde avgitt falsk forklaring til politiet i forbindelse med avhøret om det anonyme brevet. Kahrs tok opp samtalen og la den ut på Soundcloud. I og med at NRK tok kontakt med Soundcloud og fikk klippet fjernet, har Kahrs publisert dette lydklippet på sin egen server, skriver tingretten.

I løpet av desember kontaktet Kahrs Alisubh flere ganger per e-post.

Kahrs har erkjent at han har sendt tre e-poster til Alisubh i desember 2021 og frem til 1. januar 2021.

Tingretten skriver følgende:

«Kommunikasjonen som Kahrs har tatt initiativ til i desember 2021 har vært krevende for Alisbuh [sic], og han har forklart for politiet at han er redd. Retten oppfatter at dette er knyttet til henvendelsene fra Kahrs. Disse henvendelsene dreier seg særlig om Alisbuhs forklaring i forbindelse med det anonyme brevet, og fremstår som et utløp for Kahrs frustrasjon over ikke å bli trodd på at han ikke har sendt det anonyme brevet til Alisbuh.»

Tingretten mener Kahrs henvendelser i desember 2021 verken var «nødvendige eller på annen måte velbegrunnet.»

Videre:

«Når retten likevel har kommet til at det ikke er noen nærliggende og reell risiko for at Kahrs vil krenke Alisbuhs fred, har retten lagt avgjørende vekt på at initiativet fra Kahrs har opphørt etter at Kahrs oppfattet at Alisbuh ikke lenger ønsket å motta hans e-poster. Dette skjedde 11 dager før politiet besluttet besøksforbud, og 4 dager før Alisbuh anmeldte forholdet. Kahrs har altså uoppfordret avsluttet kontakten med Alisbuh, slik han også gjorde i 2018.

annonse

Kahrs har etter dette ikke sendt Alisbuh flere e-poster. Etter en samlet vurdering har retten funnet at det i denne saken ikke er tilstrekkelig nærliggende og reell risiko for at Kahrs vil begå en straffbar handling eller opptre fredskrenkende mot Alisbuh hvis det ikke ilegges besøksforbud.»

Et besøksforbud, som opprinnelig ble vedtatt av Politimesteren i Trøndelag, var ordlagt på følgende måte fra 12. januar.

Ifølge beslutningen er Kristian Kahrs inntil 12. april 2022 forbudt å:

– Oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med Tariq Alisbuh, verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort eller anen skriftlig meddelelse, eller gjennom tredjemann.

Tingretten har i avgjørelsen 2. februar vedtatt å oppheve besøksforbudet.

Retten legger videre til grunn at dersom Kahrs for fremtiden ikke skulle respektere Alisbuhs ønske om å ikke ha kontakt, vil terskelen være lav for ny begjæring om besøksforbud. Etter dette tas begjæringen ikke til følge.

– Helt vanvittig

Kahrs sier til Resett at saken har vært en belastning for ham.

– Siden jeg er en mann som aldri sier noe privat jeg ikke kan stå for offentlig, har jeg selvfølgelig ikke skrevet et anonymt brev, og hele april og mai oppholdt jeg meg beviselig i Beograd hvor jeg var mye på landsdekkende serbisk TV, sier han og sier det var ubehagelig å være mistenkt og bli avhørt av politiet.

Kahrs mener likevel at den anonyme brevskriveren har det han omtaler som «gode poeng», men mener vedkommende burde stått fram under eget navn.

– Det er likevel helt vanvittig at NRK mener dette brevet er motivert av rasisme, trakassering og trusler. Personen som eventuelt har skrevet brevet bør selvfølgelig ikke straffes, men når politiet og NRK vil straffeforfølge en slik sak, viser de at de overhodet ikke har forstått ytringsfrihet, og legitim språkkritikk må kunne ytres uten at kritikere av dårlig språk skal stemples som rasister som truer og trakasserer, sier han.

– Grunnen til at jeg er dratt inn i denne saken var at jeg kontaktet NRK og Alisubh 7. mars 2018 fordi jeg ønsket å skrive et innlegg for norske medier hvor jeg stilte spørsmålstegn med om journalister som snakker gebrokkent norsk kunne være nyhetsformidlere i Norges desidert viktigste nyhetsmedium, NRK. Dette innlegget ble det aldri noe av, men nå tror Alisubh at jeg har sendt et anonymt brev.

Kahrs mener videre at Alisubh snarere enn å svare på «saklig språkkritikk» er «mye mer interessert i å finne rasister, og «muslimhatere» hvor de aldeles ikke finnes.»

– Det synes tydelig at Alisubh er en mann som drives av fordommer mot sine kritikere, og slike egenskaper trenger vi ikke blant journalister i Norges viktigste allmennkringkaster. Det er trist at han heller ikke er fremmed for å misbruke rettssystemet i sin kamp mot ytringsfriheten, sier Kahrs til Resett.

At NRK er de som faktisk har sendt anmeldelsen, synes Kahrs er oppsiktsvekkende.

– Det vitner om en manglende forståelse for ytringsfriheten hos en av Norges viktigste institusjoner.

Kahrs sier han ikke har noen planer om å kontakte Alisubh igjen, men han setter pris på tingrettens opphevelse av det han mener var et absurd besøksforbud ilagt av Politimesteren i Trøndelag.

– Vil ikke spekulere

– NRK anmeldte i mai 2021 et anonymt brev som kom i postkassen hjemme hos en av våre medarbeidere. Vår medarbeider syntes brevet var ubehagelig. Både han og arbeidsgiver oppfattet innholdet som trakasserende, rasistisk og stilet i en truende tone. NRK aksepterer som arbeidsgiver ikke trakassering av våre medarbeidere, derfor var det viktig for NRK å anmelde brevet, skriver konstituert distriktsredaktør Amund Aune Nilsen i NRK Trøndelag i en e-post til Resett.

– NRK ser alvorlig på innholdet i det anonyme brevet, men vi ønsker ikke å spekulere i hvem som er avsender. NRK navnga ingen mistenkte i anmeldelsen. Hvordan politiet har fulgt opp anmeldelsen, kan ikke NRK svare for, påpeker Nilsen.

Resett har også henvendt seg til Tariq Alisubh for en kommentar til saken, men han har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Tomas Moltu i PDK om Ropstad: – Faller i kategorien umoralsk (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar