Kriminell albansk statsborger med ni ulike identiteter i Europa pågrepet

Resett.no
Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

annonse

annonse

Nå er han (42) utvist fra Norge med fem års innreiseforbud, med umiddelbar utreisefrist.

Bakgrunnen for utvisningen fra Norge er hovedsakelig basert på Oslo tingretts dom av 1. februar 2022, hvor utlendingen ble dømt til fengsel i fem måneder for overtredelse av straffeloven § 333 første ledd som dreier seg om grovt heleri.

Utlendingen ble løslatt etter endt soning 11. februar 2022 og overført til Politiets utlendingsinternat på Trandum i påvente av retur til Albania 13. februar 2022.

annonse

Resett har ikke klart å innhente informasjon om hvorfor utlendingen ble løslatt kun få dager etter han mottok dommen.

Korona
Sist fredag ble utlendingen testet positivt på Covid-19. Dermed måtte den planlagte returen til Albania kanselleres.

Flyselskapet, Lufthansa, og transittlandet Tyskland, samt Albania forlanger en negativ koronatest før avreise.

Resett har blitt meddelt at utlendingen snarest mulig vil bli tilbakesendt til sitt opprinnelsesland så snart han avlegger en negativ ny Covid-19 test.

Norge
Utlendingen har ikke en forbindelse og/eller familierelasjon til Norge i form av bolig, familie eller adgang til å arbeide.

Relatert til politiets dataregistre, har utlendingen tidligere oppholdt seg og arbeidet ulovlig i Norge. Dette til tross for at han var utvist fra Schengenlandene, hvor han har sjonglert med hele ni ulike identiteter.

Politiet konkluderte overfor tingretten at utlendingens kriminelle adferd og historikk i Norge vitner om at han ikke anerkjenner de retningslinjer norske myndigheter har fastsatt overfor utenlandske statsborgere.

Internert
Oslo tingrett, ved dommerfullmektig Monica Magdalena Zak, tok politiets begjæring til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til 28. januar 2022.

Stråmenn på vei mot demokratisk kollaps (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no