Krasse reaksjoner mot karanteneunntak: – Urimelig og ulogisk

Resett.no
Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund stiller seg kritiske til regjeringens vedtak om karanteneunntak i arbeidstiden for ansatte i skoler og barnehager. – Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en […]