Kraftselskapene profittmaksimerer, holder tilbake vann i magasinene i håp om høyere pris

document.no
Kraftselskaper sparer på vannet i magasinene i troen på at vinteren vil gi enda høyere kraftpriser. De styrer ut fra prinsippet om maksimal fortjeneste, ikke billigst mulig strøm til kundene. Det er NRK som opplyser at kraftselskapene driver som om de var et hvilket som helst kapitalistisk foretak som ønsker best mulig fortjeneste for eierne. Eierne er i det store og hele kommuner, fylkeskommuner og staten.