Kraftig fall i tilliten til politikerne

document.no
Nordmenns tillit til politikere er kraftig svekket etter en rekke skandaler, hvorav pendlerboligsaken er den siste i rekken. I en undersøkelse svarer 65 prosent at tilliten er svekket.