Korsfestelsesaltertavlen (1440)

document.no
Rogier van der Weyden (c.1400-1464) Olje på tre, 96 x 140 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien. Midtpanelet ser ut til å være basert på evangeliet etter Johannes 19, 25-27 (DNB 1930): Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved […]