Korona-konsekvenser, så langt

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Av Kari Elisabet Svare.

Finanselitens plan

Allerede i oktober 2019 møttes WEF, sammenslutningen av verdens mest kyniske finansfolk, samt Bill Gates Foundation og enkelte vaksineprodusenter og utarbeidet «Event 201», en plan for hvordan utnytte en pandemi. De var med andre ord forberedt og har brukt tida særdeles effektivt. BigPharma og store IT konsern er blant dem med ekstrem vekst.

Dødelig pandemiprofitt

Det ble varslet, men ikke forhindret, at koronahåndteringen ville forårsake økt gjeld, nød og sult. I løpet av perioden har klodens 10 rikeste mer enn fordoblet sine formuer. Hvis 99.999 % av formuene til disse ti gikk tapt, ville de fortsatt vært de rikeste ifølge Oxfam, en ideell organisasjon som arbeider for å redusere fattigdom og urett. Det er snakk om ufattelige beløp på få hender. Parallelt får 99 % av menneskeheten mindre enn før. Det er et markant tankekors at 4% av klodens samlede skatteinntekter kommer fra beskatning på formue. Samt at de 20 rikeste dollarmilliardærene belaster Jordas skjøre atmosfære med 8000 ganger så mye karbon som 1 milliard fattige.

Å sulte andre til døde

Kriser og kaos er utmerket for spekulanter. Forverrer forholdene seg, vil de garantert kapre mer makt. «Ulikhet dreper» er overskrifta på den siste rapporten fra Oxfam, som kan fortelle at 160 millioner flere enn før har havnet på sultegrensa. Hver 4. sekund dør et menneske av sult fordi rikdommen havner i feil hender. «Ikke bare har våre økonomiske strukturer gjort oss mer utrygge i forhold til pandemier, de medvirker aktivt til at de rike og mektige bemektige seg ytterligere.» (Oversatt fra rapporten.)

Gjeld

IMF, det internasjonale pengefondet skriver at: «Den store økningen i gjeld ble rettferdiggjort av behovet for å beskytte folks liv, bevare arbeidsplasser og unngå en bølge av konkurser. Hvis regjeringer ikke hadde tatt grep, ville de sosiale og økonomiske konsekvensene vært ødeleggende.» Kan denne rørende omsorgen rettferdiggjøre at verdens fattigste nasjoner har pådratt seg ei gjeldsøkning på 10,9 milliarder dollar? Så mye kostet det dem å finansiere koronatiltakene, i følge Financial Times. Prisen for inngripende tiltak og nedstenging har vært og er gigantisk for land uten oljefond. Produsenter av vaksiner og smittevernutstyr derimot skyter gullfugler i fleng. Legemiddelindustrien har visstnok 1500 lobbyister bare i Washington.

Inflasjon

For tiden stiger prisene, og vi får mindre for pengene. Situasjonen forverres, ikke bare for folk i fattige land. Økning i ulikhet har foregått lenge. Også i såkalt rike nasjoner plages innbyggerne av skyhøye priser. De med minst er selvsagt mest sårbare i dette pågående klodedramaet, hvor markedsmakta får herje fritt. Hvordan har en håndfull rårike klart å forhekse vestlige styresmakter med at konkurranse er fortreffelig, ja nærmest et guddommelig prinsipp? Og benyttet illusjonen til å skape egne finansmonopoler?

I USA er inflasjonen på vei opp. I skrivende stund ligger den på 7%. Ifølge tall fra SSB var konsumprisindeksen i Norge 5,3 % høyere i årets desember i forhold til samme måned året før, mye på grunn av strømprisene. Nå har AP mulighet til å vise hvem de styrer på vegne av, velgerne eller markedet. Partiet har vært med å innføre dagens dysfunksjonelle system. Dessverre tyder lite på at de vil ta opp kampen og regulere samfunnet for folk flest.

«Selskapene bruker inflasjon som et påskudd til å håve inn mer profitt», skriver The Guardian. To av tre amerikanske gigantkonsern har økt profitten under koronaperioden. De har grenseløs innkomst og makt til å sette opp prisene på nødvendige varer, hvilket de gjør. Slik bidrar de bevisst til aktivt å styrke fattigdomsveksten.

Sykdomsstatus

Klodens koronadødstall ligger i dag på 5,6 millioner. Det hersker tvil om hvorvidt det er snakk om mennesker som har havnet på dødsstatistikken av eller med covid 19. Hvor mange liv som er spart på grunn av vaksinering, vil vi aldri få vite. Men kan hende til hvilken pris etterhvert som det samles inn omtrentlige tall på indirekte dødsfall og andre ødeleggende virkninger. Så langt vitner globale rapporter om mer vold og seksuelle overgrep, spesielt mot kvinner og jenter. Barn som faller ut av skolen. Psykiske og sosiale problemer. Samt en merkbar forringelse av demokrati til fordel for autoritært styresett.

 Vi mennesker har gjort og gjør mye dumt. Overdreven bruk av antibiotika har f.eks. frembrakt nye farer. I 2050 vil flere dø slike antibiotika-resistente  enn antallet kreftdødsfall i dag, konkluderer en britisk studie. (Nrk) Slike infeksjoner var direkte årsak til 1,2 millioner dødsfall i 2019, ifølge studien. (Nettavisen) Hva vil skje hvis enhver sykdom skal vaksineres bort?

Her hjemme meldte FHI nylig at omtrent halvparten av innlagte koronapasientene har covid-19 som hovedårsak, og at gruppen utgjør 2,5 % av alle innlagte. Vi får ikke vite om det er snakk om delta eller omikron. Sistnevnte t omtales som en vanlig forkjølelse. Vaksinering forhindrer ikke smitte. Hvorfor legges ikke koronapass vekk når injeksjoner ikke gir smittevern? FHI-overlege Preben Aavitsland uttalte nylig at: «Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes» Han ytret videre at «Utviklingen i EU bør skremme. Der er ulikheten i ferd med å gro fast. Passersedler skal kreves ved grensepasseringer i lang tid framover; det er ingen tegn på at politikerne vil avslutte ordningen.» (Dagbladet 21/1)

Demokratisk forfall

Dessverre har pandemien blitt brukt som påskudd for innføring av diktatoriske påbud vi ellers forbinder med autoritære regimer. Dette kunne ikke vært mulig uten hjelp fra ukritiske medier som har støttet regjeringas ensidige fokus på smittefrykt og vaksinepress. Rigide regler blir håndhevet ved hjelp av politi og hærmakt. Frankrikes president har ingen skrupler når det gjelder å plage de uvaksinerte (les ulydige) mest mulig. Mange nasjoner, deriblant Norge, har operert med store bøter, mens enkelte land vurderer vaksinetvang, og andre bygger interneringsleirer.  

De folkelige protestene mot tvang og koronapass og for frihet menneskerettigheter har vært mektige, men fått liten medieplass. Den 22. januar ble World Wide Rally- demonstrasjoner arrangert over hele verden. Markeringer fant sted i sju norske byer. På NRK ble det kort nevnt i kveldsnytt at noen hundre hadde protestert i Sverige. Tallet ble oppjustert til 8-9000 i Stockholm og 3500 i Gøteborg. De 2000, som fylte gatene i Oslo, ble ignorert. Også at 100.000 deltok i Brussel. Freedom Convoy blir nok heller ingen stor nyhet? En milelang rekke protest-trailere med Ottawas parlament som mål. Nå stenger trailerne gater, tusener har strømmet til. Til tross for minus 20 er det festivalstemning i byen. Canadas president derimot gjør sitt beste for å snakke protesten ned ved å omtale aksjonistene som en ytterliggående minoritet og som er lite  representativ for det canadiske folk.

Stort sett har protestene foregått  fredelig, men ikke nødvendigvis. Den 20. januar gikk eksempelvis menn i uniform brutalt til angrep på ei gruppe italienere, deriblant flere advokater. Mennesker blir satt opp mot hverandre, og teorien om at uvaksinerte ikke har tillit til styresmaktene ble sluppet på en offentlig nyhetskanal. Videre ble det sagt at av og til blir voldelige. Derav sluttet står denne gruppa i fare for å radikaliseres og kan regnes som fremtidige ekstremister. (BBC)

Framvekst av konsentrert pengemakt og oligarkiske strukturer, får stadig bedre grep om internet og medier, produsenter og finansinstitusjoner, politiske styringsorganer, krig og fred og allmenne sannheter. Her burde ei kritisk presse være på hugget. Disse monstrene utgjør en reell trussel. Hvem kan ta kampen opp mot kapitalmektige konsern? Hvem har mot og midler til å utkonkurrere dem?

Kari Elisabet Svare

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar