Kongens nyttårstale 2021

document.no
«Hva skal til for at mennesker kan leve godt sammen? Spørsmålet har uendelig mange svar. Jeg tror ett er viktigere enn mange andre: Evnen til innlevelse i andre menneskers liv.»