Kommuneoverlege ut mot Guldvog: − Grunnlaget er skjørt

Steigan.no

Kommuneoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes, er kritisk til at helsedirektør Bjørn Guldvog brukte mangel på helsepersonell i kommunehelsetjenesten som argument for nasjonale tiltak. Dette skriver avisa VG, som tilføyer:

«– Det blir en utfordring når man sier at man trenger videre tiltak for å beskytte kommunehelsetjenesten, når det er tiltakene som faktisk er belastende, sier Furnes til VG.

Han er overrasket over at helsedirektøren brukte en undersøkelse om tilgang på helsepersonell i kommunene som argument for å ha «tilstrekkelige nasjonale tiltak» i et beredskapsmøte med FHI, statsforvalterne og de regionale helseforetakene forrige onsdag.

– 172 kommuner rapporterer om utfordrende eller kritisk tilgang på personell og kritisk kompetanse. Dette betyr at cirka 50 prosent av kommunene har betydelige utfordringer med tilgang til helsepersonell, særlig leger og sykepleiere, sa Guldvog.

– Ikke veldig høyt nivå

Tallene stammer fra en undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet i starten av januar. Der ba de blant annet kommunene om å rapportere om «tilgangen til personell og kritisk kompetanse» var «god», «utfordrende» eller «kritisk». Fem norske kommuner hadde svart «kritisk».

– Det som er kritisk, er at man ikke setter rapportene inn i en kontekst, sier Furnes.

Sunnfjord kommune, hvor han er kommuneoverlege, rapporterte at situasjonen var god. Likevel peker Furnes på at mange kommuner over lang tid har hatt utfordringer med å skaffe nok folk til helsetjenesten, og at fastlegeordningen er under stort press.

– Men det har ikke noe med pandemien å gjøre, sier Furnes, som mener at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å si at det er nødvendig med tiltak:

– Det er ikke der skoen trykker, sier han.»

Kommentar: Hvorfor er ikke myndighetene ærlige og innrømmer at det er de som har bygd ned kapasiteten på sjukehusene?

Til Dag og Tid sier anestesiprofessor Sven Erik Gisvold ved NTNU at problemet ikke er koronapandemien, men at norske sykehus hadde for lav kapasitet selv før pandemien.

Vi har nesten ikke ledige sykehussenger i Norge til vanlig, sier han, derfor ble operasjoner regelmessig utsatt også før korona på grunn av kapasitetsmangel.

Dette har vært påpekt i flere tiår, uten at intensivkapasiteten har blitt økt vesentlig.

– Vi har litt over to sykehussenger per tusen innbygger. Det er blant det laveste i Europa, sier Gisvold til NTB.

Han viser til en nedbygging som har skjedd over mange år og under skiftende regjeringer. I 1980 var det 22.000 sengeplasser ved norske sykehus, mens det i dag er om lag 11.000. I samme periode har befolkningen økt med 1,3 millioner.

– Det er en villet nedbygging, som fremdeles pågår. Det betyr at vi ikke har noen buffer å gå på når det røyner på, sier han.

Man skylder på corona, men problemene er nedbygging av sjukehuskapasiteten