Klimautvalg anbefaler flere klimavennlige investeringer

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Resett.no:

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Torstein Bøe / NTB

annonse

annonse

Et ekspertutvalg har gjennomgått marked for klimavennlige investeringer, og kommer med tiltak som kan bidra til flere klimavennlige investeringer som nytter mest for flest.

– Vi skal få til tre ting samtidig: kutte klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, ta vare på naturen og skape nye jobber og ny optimisme. Dette blir den største omstillingen noen sinne, men den gode nyheten er at ingen land har bedre forutsetninger enn Norge. Vi må imidlertid få opp tempoet noe helt kolossalt, og derfor gleder jeg meg stort til å lese ekspertutvalgets rapport fra perm til perm i sommer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Regjeringen.no.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

annonse

Klimamålene

De innebærer en kraftig skjerping og konkretisering av norsk klimapolitikk. Med dette som bakteppe anbefaler utvalget en klimapolitikk med en byrdefordeling som oppleves som rettferdig, der karbonprising som virkemiddel dekker all næringsvirksomhet og suppleres med reguleringer og støtte til forskning, utvikling og akselerasjon av klimavennlig teknologi. 

Utvalget peker også på at sosial rettferdighet, god kommunikasjon og kompetansebygging er viktig for å sikre befolkningens støtte – og dermed tempo, og troverdighet i omstillingen.

– Klimaendringene vil kreve en stor og grunnleggende omstilling av norsk økonomi. Det holder ikke lengre med marginale justeringer. Tiden er inne for en dyp dekarbonisering av hele økonomien. Vi skal kutte norske utslipp og bygge opp nye grønne næringer i rask fart. Dette utvalget har sett nærmere på hvordan vi skal få utløst investeringene vi er avhengig av, og rapporten blir et viktig grunnlag for arbeidet vårt framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

Klimautvalget har kommet frem til at klimavennlige investeringer har ofte høy politisk risiko, og usikkerhet vil redusere investeringsvilligheten. De mener at det er et mål i seg selv å øke troverdigheten og forutsigbarheten i norsk klimapolitikk.

De anbefaler også å forenkle og bedre styringen av at tilskudd-, låne-, egenkapital- og garantivirkemidler bør videreføres.

– Det grønne skiftet vil kreve store investeringer og målet vårt er å mobilisere mest mulig privat kapital. For å sette fart på utviklingen lanserte regjeringen nylig et grønt industriløft med 100 tiltak. Vi peker på et anslått behov for statlige garantier, lån og egenkapital til grønne industriprosjekter på om lag 60 milliarder kroner frem mot 2025. Regjeringen vil dimensjonere virkemiddelapparatet for å møte det økende behovet forutsatt at det er gode prosjekter og privat investeringsvilje, sier næringsminister Vestre.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Om utvalget

Ekspertutvalget ble satt ned 11. august 2021. Mandatet deres har blant annet vært å vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Den overordnede føringen for utvalget har vært å fremme størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer og å nå våre klimamål på en mest mulig effektiv måte.

Nettavisen lagde sak på at Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene: – Jeg ler meg halvt i hjel (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar