Klimaekstremisme fra SV: Sier nei til utsettelse av flypassasjeravgift

document.no
Regjeringen vil oppheve flypassasjeravgiften til 1. juli for å hjelpe en flybransje i krise. SV sier nei, og høres ut som om de synes at bransjen like godt kan dø.