Julebudskapet

Steigan.no

Av Niels Gerhard.

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke med genmanipulering», sa Jesus for et par tusen år siden.
«La de små barn komme til sprøytestasjonene» sier nå helsemyndighetene

Om kirken ser det etiske dilemmaet i dette, vites ikke. Men det er også underordnet all den stund kirken tilhører staten. Og da kan kirken like gjerne forkynne som Vatikanets utenriksminister, kardinal Parolin, som uten å rødme bedyrer at det er en «kjærlighetsgjerning» å la seg covid-vaksinere.
Den 2000-år gamle Frelseren kan nå legge glorien på hylla og ta seg en velfortjent juleferie, for vår tids frelse fås intravenøst.

Troen på at Gud skapte mennesket med et sterkt naturlig immunforsvar viker for troen på at kun medisinindustrien kan frelse oss fra profetenes apokalyptiske skrekkscenarier.

Ut med det største budet: KJÆRLIGHETEN. Inn med det nye budet: MISTROEN OG FRYKTEN.

Denne julen begrenser kirken adgangen til julegudstjenestene og støtter myndighetenes tro på gullkalven. Hvis bare mange nok, får mange nok sprøyter gjennom et par år eller ti, da får vi en plass i Himmelen.

Vanskeligere blir det å få en plass i kirken julekvelden…
GOD JUL !