Jo lenger botid – jo flere muslimske særkrav

Rights.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
På politikerspråk heter det at “integrering tar tid” og “det går seg til”. Den danske såkalte “medborgerskaps-undersøkelsen” viser det motsatte. Danskfødte med innvandrerbakgrunn og innvandrere som kom til Danmark i småbarnsalder, er langt ivrigere på å framsette religiøse særkrav enn innvandrere med kortere botid. De ivrigste er muslimske kvinner.
Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar