Jeg har fire spørsmål til våre helsemyndigheter

Hemali.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Min sønn, samboer og jeg har tatt de ordinære vaksinene. Min motvilje mot Covid-19-vaksinene vil sannsynligvis koste meg min frihet. 

Av Mads Sørloth (28). Mads er arbeidstaker, far til Ulrik (2), og samboer med Andrea Høgli Føll (25). (Bildet over) Familien bor utenfor Trondheim.

Jeg er bekymret for utviklingen i land som Østerrike og Australia, jeg ser samme tendenser i Norge. Presset rundt koronasertifikat og «vaksinekvalifikasjonskrav» i arbeidslivet gjør at jeg kjenner en plikt til å skrive dette. Jeg blir skeptisk når eneste argumentasjon jeg møter er ord som at «du må bidra i dugnaden» og «det er de uvaksinerte som smitter». Her er fire spørsmål jeg ber om svar på før vår frihet forsvinner og våre barn blir pålagt å ta vaksinen. Jeg håper at mine spørsmål besvares med god argumentasjon, ikke demonisering. Da vil graden av vaksinering øke. Argumentasjonen «bidra i dugnaden» holder ikke. 


Les: – En pandemi av løgner, sier mangeårig forsker hos WHO, Astrid Stuckelberger.


Spørsmål én

Harvard University har nylig publisert resultatene av en større studie om smitte i 69 land og områder i USA. Tolkning av tallene til de refererte studiene viser noe helt annet enn medias «sannhet»: at de uvaksinerte stopper immunitet mot Covid-19. Studien antyder at vaksinerte smitter mer enn uvaksinerte. Faktoren er selvfølgelig diskutabel da vaksinerte kanskje tar mindre hensyn enn uvaksinerte. Artikkelen er publisert av en geolog ved Harvard som har tolket tallene fra studien det refereres til. Det er en kjent utfordring blant forskere at fagfolk ikke tør å publisere informasjon selv. Deres karriere og rykte kan ryke. 

Hva har helsemyndighetene å argumentere mot denne massive studien? 

Spørsmål to

Covid-19 har er nesten garantert å bli endemisk, som ved vanlig influensa. Trolig vil alle få sykdommen på et tidspunkt, uansett. Alle vil spre smitten, som andre sykdommer. Da er det irrelevant om smitten kommer fra meg eller fra en vaksinert. For halvannet år siden var «koronasertifikat» en konspirasjonsteori. Hva nå? 

Spørsmål: Hvorfor skal jeg med min 0.02% risiko for å dø av Covid-19 miste rettigheter og demoniseres? 

Spørsmål tre

Friske barn har nær null risiko for å utvikle alvorlig sykdom av Covid-19. Studier viser at vaksinen kan være mer skadelig enn sykdommen hos unge gutter. Jeg er ikke bekymret for min sønn på to år dersom han smittes med Covid-19. Sannsynligheten for at et ellers friskt barn under 12 år dør er svinnende liten. For risikogrupper støtter jeg valget om å vaksinere.  

Vaksinene har vist seg å gjøre mer skade enn vi forutså. Tall fra Legemiddelverket og andre lands rapporteringssystemer viser ca. 13 ganger flere rapporterte bivirkninger etter vaksinene for C-19 enn for svineinfluensavksinen i 2009. Denne artikkelen viser at DNAs evne til å reparere seg selv etter m-RNA-vaksiner kan reduseres. Hvilke langtidsvirkninger gir dette på våre barn? 

Spørsmål: Hvorfor skal barn vaksineres fremfor å gjennomgå sykdommen på naturlig vis? Noe som gir 27 ganger sterkere immunitet enn noen vaksine? 

Forskerne frykter følgene av den massive bruken av vaksiner som ikke effektivt eliminerer smitte. Fordi det gir risiko for en mutant som er resistent mot vaksiner.

Spørsmål fire

Vi kjenner nå den alvorlige trusselen ved antibiotikaresistens. Joe Rogan, verdens mest kjente podkastvert, har publisert bekymringen fra utallig forskere innen virologi/biologi og lignende fagfelt. Personer som ikke tør å stå frem med sin uro. Forskerne frykter følgene av den massive bruken av vaksiner som ikke effektivt eliminerer smitte. Fordi det gir risiko for en mutant som er resistent mot vaksiner. En sentral forsker bak m-RNA-teknologien, Robert Malone, har uttalt at det aldri var meningen å bruke vaksinen slik vi nå gjør. Fordi det kan gi flere og farligere mutanter av viruset. Meningen var å vaksinere risikogruppene, og la de som er lite utsatt utvikle naturlig immunitet.  

Spørsmål: Hvilken retning utvikler viruset seg når det stadig får tilført proteiner fra vaksinene? Proteiner som viruset bruker til videre utvikling/mutasjon? Plikter vi ikke å holde viruset i en tilstand av lav dødelighet?

Møt mine spørsmål med vitenskap, ikke tvang!

Mange av oss er skeptiske fordi vi har satt oss inn i data og studier som våre riksmedier ikke dekker. Dersom saklig skepsis blir møtt med vitenskapelig argumentasjon, så kanskje FHI og Regjeringen vil se økt oppslutning om vaksinene blant oss skeptikere. Mitt budskap er at vi bør bruke vaksinen slik de var tiltenkt. Det gjør meg ikke til vaksinemotstander.

Løsningen er ikke skremsel og tvang. Jeg ber FHI og Regjeringen om å bruke vitenskap og vennlighet når de forhåpentligvis svarer på mine fire spørsmål. Gjør det før dere bruker tvang og fjerner friheter.


Fakta og referanser

Siste år har WHO og CDC endret definisjoner. Som denne i bildet under, om hvordan vi oppnår flokkimmunitet.
Juni 2020: Via eksponering for virus, og via vaksinering.
November 2020: Via vaksinering.

WHO har endret definisjonen for hvordan en oppnår flokkimmunitet.

CDC (Centres for Disease Control and Prevention) endret definisjonen av «vaksine» Det kan forklare hvorfor våre helsemyndigheter typisk sier om vaksiner at «de gir beskyttelse».
 • Siste år har WHO og CDC gjort endringer av definisjoner verdt å merke seg.
 • Som definisjoner av hvordan oppnå flokkimmunitet, av «vaksine» (se bilder over), og av «pandemi». Ordene «høyt antall dødsfall eller sykdom» utgikk av definisjonen i 2009.
 • Dr. Peter Doshi, medredaktør av The British Medical Journal betviler at vaksinene mot C-19 kunne vært kalt vaksiner dersom ikke definisjonen hadde blitt endret.
 • Endringene av definisjoner forenkler innføringen av «Blue Ocean Strategy». En strategi hvis mål er å skape og dominere et nytt marked. I motsetning til å konkurrere i et eksisterende marked. Menneskekroppen kan betraktes som et slikt nytt «marked» ved at vi blir «evige abonnenter av kunstig immunitet».
 • Kunstig immunitet fra vaksiner kan svekke naturlig immunitet.
 • Livslangt «abonnement» på kunstig immunitet med jevne «boostere» av vaksiner gir profitt som ikke kan måle seg med den fra tilskudd av vitaminer ol.
 • Dersom naturlig immunitet blir ødelagt/svekket, vil det garantere for «markedet».
 • Ifølge denne studien (ennå ikke fagfellevurdert) fra Nederland og Tyskland, påvirker vaksinen produksjonen av inflammatoriske cytokiner (signalmolekyler). Her en oversikt av artikler om fordeler av naturlig immunitet kontra av vaksiner.
 • US Food and Drug Administration (FDA) “godkjenning” av Pfizers vaksine i august var basert i kun seks måneders data fra kliniske tester som tidligst avsluttes i mai 2023. Vaksinene er fortsatt i fase tre, hvilket definerer dem som eksperimentelle inntil mulig endelig godkjennelse.
 • Studie om økt risiko for hjertebetennelse etter vaksinering mot C-19.
 • Studie: Mors COVID-19-vaksinasjon og potensielleinnvirkning på foster- og nyfødtutvikling.
Les mer fra hemali

Politiker Susanne Heart: – Medier har underkommunisert vesentlig kritikk av vaksinene.
Lege Peter Dvergsdal om feilbehandling av C-19: – En planlagt, kriminell handling.
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.
Faktisk.no «dømmer» hemali, det straffer seg på Facebook. Men sentrale politikere kan ikke straffes.

Innlegget Jeg har fire spørsmål til våre helsemyndigheter dukket først opp på Hemali.

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar