Islam vokser i Sverige: Bønnerop i Ronnyby-park både jul- og nyttårsaften  

document.no
Svenske byer får et stadig sterkere islamsk preg. I jule- og nyttårshøytiden blir dette ekstra tydelig, ikke minst i den “utsatte” Ronneby.