iNyheter.no: Tybring-Gjedde om Huitfeldt: – Oppramsing av floskler

iNyheter.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

iNyheter.no:

I forrige uke holdt utenriksminister Anniken Hutifeldt en redegjørelse for Stortinget om den utenrikspolitiske situasjonen. Hun tok opp nødvendigheten av samhold i Europa og i Nato og fortsatt motstand mor Russland. FrPs Christian Tybring-Gjedde var ikke imponert.

– Jeg vil takke utenriksministeren for redegjørelsen, sa Tybring-Gjedde fra talerstolen. – Men la meg være «the odd man out», for jeg vil ikke bare ha gjensidige hyllester, som jeg har hørt frem til nå, og jeg mener at det er en oppramsing av floskler og status quo, men ingen analyser og visjoner om fremtiden.

FrPs representant i utenriks- og forsvarskomiteene etterlyste «reelle debatter», og for å kommen dit, måtte også «uenigheter komme frem».

Tybring-Gjedde sa seg enig med Huitfeldt i at NATO hadde «vist evne til samhold», men han mente samtidig at det var «en sannhet med enkelte vesentlige modifikasjoner»

I så henseende pekte Tybring-Gjedde på Ungarn og Tyrkia, som begge hadde samtaler med Russland på nivåer andre ikke hadde. Han var ikke bvare kritisk til dette. Faktisk sa Tybring-Gjedde at «Tyrkia spiller den viktigste rollen i NATO.»

– Tyrkia har hatt samtaler med alle parter og er et land som har en sentral rolle. Det er en rolle som ikke noe annet NATO-land kunne ha fylt, sa han fra talerstolen.

Han var videre kritisk til at Huitfeldt ikke anerkjente at våpenhjelpen til Ukraina kunne bli en utfordring for NATO-landenes egen beredskap. Tybring-Gjedde tok derfor til orde for at Norge og andre land måtte «styrke sin forsvarsindustri og ikke minst øke FoU-midlene til utvikling av ny og bedre teknologi.»

Les også: Norge gir klart mest i bistand per innbygger (+)

I budsjettet fra regjeringen for 2023 gjør regjeringen akkurat det motsatte, mente han.

Han etterlyste også at utenriksministeren gjorde en kobling mellom Norges vitale betydning som leverandør av gass i dag til EU-land og betyningen av å åpne «nye felter, slik at dette faktisk kan videreføres.»

– Det er lite konstruktivt at klima- og miljøministeren løper rundt i Egypt og argumenterer for det stikk motsatte, slo han fast.

Tybring-Gjedde benyttet også anledningen til å kaste lys over norsk innvandringspolitikk.

«Norges mottak av ukrainske flyktninger er positivt og støttes av de aller fleste. Utenriksministeren nevner imidlertid ikke hvorfor flyktninger fra Ukraina har en naturlig plass i Norge, men det kan jeg minne om skyldes at krigen i Ukraina er på det europeiske kontinent, og at det er naturlig at Norge tar imot flyktninger fra våre nærområder. Hun nevner heller ikke at ukrainske flyktninger nesten utelukkende er kvinner og barn, mens fedrene har blitt værende i Ukraina for å forsvare landet sitt. Utenriksministeren nevner heller ikke at mange ukrainske flyktninger allerede er blitt integrert og blitt gode bidragsytere til det norske samfunnet, og at mange uansett ønsker å reise hjem når fedre og sønner har vunnet krigen. Det står det stor respekt av.

Sett dette opp mot mottak av immigranter og folk som rømmer fra egne land på den andre siden av jordkloden. Dette er flyktninger som utenriksministeren ønsker å motta. Dette er nesten utelukkende unge menn som ikke er villige til å kjempe for sitt land, men reiste fra kone og barn, for senere å hente disse på familiegjenforening. Vi kan ikke sette svake grupper opp mot hverandre, hevdes det. Jo, visst kan vi det. Det gjør vi hver eneste dag. Vi gjør det i Norge, og vi gjør det ute. Det er en del av politikkens vesen,» sa Tybring-Gjedde.

I sitt svar omtalte Huitfeldt Tybring-Gjedde som sin «favorittmotstander». De sparret litt til, men uten at den store enigheten oppsto.

Tybring-Gjedde fikk nok oppfylt sin spådom at var en «odd man out» i selskapet ministre og stortingsrepresentanter som hadde tegnet seg for debatt.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Nå er det vanlige folks tur til å føle fattigdommen

Innlegget Tybring-Gjedde om Huitfeldt: – Oppramsing av floskler dukket først opp på inyheter.no.

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar