iNyheter.no: Prøvde å henge seg på sikkerhetsavdelingen ved Politiets utlendingsinternat

iNyheter.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

iNyheter.no:

Utlending med ukjent identitet (30?), angivelig fra Marokko? 

Krakilsk
I forrige uke ble utlendingen arrestert i Oslo . Dette på bakgrunn av en narkotikarelatert hendelse.  

Utlendingen ble svært hissig, kranglete og amper da han forsto at neste holdeplass var Sentralarresten i Oslo, hvorpå han fysisk satte seg kraftig til motverge.  

Sett i relasjon til iNyheters opplysninger, medførte utlendingens voldelige aggresjon at hele fem politifolk kom til for å få ordentlig kontroll på ham.  

Beskyttelse
Da utlendingen forsto at han ville bli innsatt i arrest, samt at ytterligere politiundersøkelser overfor hans person og tidligere kriminelle bakgrunn ville bli iverksatt – utløste han det magiske «løslatelsesordet» ASYL!  

Dermed var det Politiets utlendingsenhet (PU) som i første omgang hadde det videre formelle politimessige ansvaret for den forvaltningsmessige saksbehandlingen av utlendingen 

Utlendingen ble derfor transportert, og ankom med håndjern til det Nasjonale ankomstsenteret for asylsøkere i Råde.  

Nærværende tvangsbendsel var selvfølgelig besluttet påsatt fordi polititjenestemennene fryktet at utlendingen hadde både evne og vilje til å skade seg selv eller andre. 

Skiftet mening
Da utlendingen etter ankomst ved det Nasjonale ankomstsenteret for asylsøkere i Råde, forsto han kjapt etter en oppkonstruert asylhistorie, at han ville bli tvangsinnsatt på Politiets utlendingsinternat.  

Problemet ble derfor tilbakeført Oslo politidistrikt, da utlendingen åpenbart var og/eller fortsatt over tid hadde oppholdt seg ulovlig i Kongeriket Norge.  

Kort fortalt, det forvaltningsmessige ansvaret PU i så måte hadde for vedkommende, var ikke lenger til stede.  

Sikkerhetsavdelingen
Utlendingen, på grunn av sin tidligere voldelige oppførsel og handlingsmønster, ble dermed tvangsinternert og isolert på en sikkerhetscelle på Politiets utlendingsinternat.  

Der skal han, etter det iNyheter kjenner til, ha fått tildelt et pledd, som han mestret å rive opp i «strimler». Disse «tøybitene» skal han ha bundet sammen, og forsøkt å henge seg i. 

Slik iNyheter har fått meddelt fra politihold, var dette «selvdrapsforsøket» kun en bestrebelse og et forsøk på sympati og annerkjennelse. 

Bakgrunn
Fingeravtrykksundersøkelser avdekket at utlendingen har lurt seg unna behandling og oppfølgning av inngitt asylsøknad i Sverige, hvoretter han ulovlig har tatt seg inn i Norge.  

Relatert til utlendingens fingeravtrykk, ble det videre raskt blottlagt at han allerede tidligere hadde søkt asyl i totalt fire land i Schengenområdet.  

Det var først etter at han ble pågrepet av norsk politi for en kriminell handling, at han fremsatte en «beskyttelse søknad». Forut for dette, hadde han allerede over en lengre periode opphold seg ulovlig her til lands.  

Utlendingen har tidligere vært forsvunnet fra asylmottak både i Sverige og andre europeiske land. Han har derfor åpenbart ikke vist en slik vilje til samarbeid, regler og normer som asylinstituttet forutsetter.  

Kjennelse
Politiets utlendingsenhet, ved politifullmektig Emad Mahmood, hadde i en påtegning av 20. januar 2023 til Oslo tingrett begjært utlendingen internert i inntil to uker i henhold til utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b andre punktum, jf. utlendingsloven § 99.  

Retten, ved dommerfullmektig, Trond Buberg, etterkom politiets ønske om internering i to uker til følge, og satt interneringsfristen til 3. februar 2023.  

Videre la retten til grunn, og forutsatte at politiet innenfor nærværende interneringsperiode hadde gjennomført en tvangsretur til Sverige av utlendingen, samt at dette er noe som ville bli prioritert.  

Ukjent identitet
Det bemerkes, til tross for flere asylsøker rundt omkring i Europa, vet fortsatt ikke politimyndighetene rundt omkring i Europa utlendingens riktige identitet og statsborgerskap. 

Fingeravtrykk
Dersom man søker asyl rundt omkring i Europa, blir dette fanget opp via Eurodac. Asylregisteret. 

Men, om man begår straffbare handlinger rundt omkring i Europa, finnes det så langt ikke et felles strafferegister som eventuelt norsk politi eller andre land i Schengen kan søke i. 

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Fengslinger i Oslo tinghus på en utvalgt dag (+)

Innlegget Prøvde å henge seg på sikkerhetsavdelingen ved Politiets utlendingsinternat dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar