iNyheter.no: Oppretter Norges første havvindutdanning

iNyheter.no

iNyheter.no:

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble de første utlyste områdene for fornybar energiproduksjon til havs, og nylig foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder.

– For å realisere Norges neste industrieventyr har vi behov for spisskompetanse på havvind. I dag finnes det ikke et fullverdig studietilbud, og derfor går vi i Å Energi sammen med Skeiegruppen og Universitetet i Agder for å opprette landets første spesialiserte havvindutdanning, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi i en pressemelding fra selskapet.

Partene går i første omgang inn med til sammen mellom 25-30 millioner kroner for å realisere havvindutdanningen.

Ny industri krever ny kompetanse
Havvindutdanningen vil blant annet bestå av masterprogrammer innenfor offshore-energi og havvindspesialisering. Om alt går som partene planlegger vil utdanningen starte opp høsten 2024.

– Utdanningstilbudet vil bidra til at Agder tar en ledende nasjonal posisjon på havvind. Universitet i Agder har en naturlig rolle for at det bygges sterke kompetansemiljøet i regionen. Det legger grunnlaget for nye arbeidsplasser og grønn verdiskaping både lokalt og nasjonalt, utdyper Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder (UiA).

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi t.v., Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder, og Bjarne Skeie i Skeiegruppen.

Bygger på erfaring innen offshore
Partnerskapet skal bygge på «bred, tverrfaglig kompetanse».

– Skal vi lykkes med en storstilt havvindproduksjon, er det avgjørende at vi bygger på erfaringene, kompetansen og teknologien fra olje- og gassektoren. Vi bygger en ny utdanning innen havvind sammen med UiA og Å Energi fordi de sitter på den riktige kompetansen fra akademia, fornybar energi og kraftmarkedet. Vi har allerede spisskompetanse innen offshore-operasjoner, og sammen er vi klare for Norges neste industrieventyr, forklarer Bjarne Skeie i Skeiegruppen.

Skeiegruppens bidrag til UiA gjøres gjennom datterselskapet Lumber AS hvor familien Eidjord er medeier og viktig bidragsyter.

– Historien viser hvor viktig samarbeid, selv med konkurrenter, og klyngetekning er, for å bygge en verdensledende havvindindustri, sier Skeie.

Innlegget Oppretter Norges første havvindutdanning dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no