iNyheter.no: MDG trikser med tall og statistikk

iNyheter.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

iNyheter.no:

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Sirin Hellvin Stav (MDG) gikk 6. november hardt ut i Dagsavisen og hevdet at partiet hennes hadde funnet oppskriften på hvordan Oslo skal få flere syklister og færre bilister.

Som innbygger i Oslo er jeg enig i at hyppig bruk av bilen kan bidra til negative konsekvenser som dårlig luftkvalitet; særlig om vinteren. Jeg er dog overhode ikke overbevist om at byrådets enorme pengebruk på opprettelse av sykkelfelt på bekostning av parkeringsplasser og trær har gitt effekten MDG og Dagsavisen hevder.

Det meste som står i artikkelen er, om enn ikke direkte feil, særdeles misvisende.

Den politisk styrte Bymiljøetaten skryter av at det i 14 gater er kommet såkalte «sykkeltiltak». Dette kan være alt fra sykkelstativ til rød asfalt. Til sammen skal tiltakene på disse 14 gatene angivelig ha ført til 27 % økning i sykkelbruk målt opp mot 4 gater hvor det ikke er brukt penger på slike tiltak. 

Her burde enhver med kritisk sans stoppe opp, tenke seg om og stille seg selv noen spørsmål.

Hvorfor har Bymiljøetaten valgt ut akkurat disse 4 anonymiserte gatene når de sammenligner opp mot 14 utvalgte gater som de er spesielt stolte av?

Artikkelen bruker mye plass på å skryte av 1 av disse 14 gatene; nemlig Åkebergveien, som altså har 78 % økning i sykkelbruk. Intet sted i artikkelen blir vi presentert med nominelle tall; kun prosenter. Vi aner altså ikke om det er snakk om en økning i antall fra 10 syklister i uken til 18, eller om det er en økning fra 10 000 til 17 800. Vi blir heller ikke informert om i hvilken periode målingen foregikk.

Det fremgår at Åkebergveien fikk tosidige og opphøyde sykkelfelt i 2020. Altså midt i pandemien. Ettersom det var særdeles strenge pandemi-restriksjoner i hele 2020 og store deler av 2021 hadde det vært interessant om økningen er målt fra 2020 til 2022, ettersom vi ikke lenger har noen pandemi-restriksjoner.

Er de 4 gatene det ikke ble målt økning i sykkeltrafikk, i likhet med Åkebergveien, hyppig brukt av folk som skal til og fra arbeid? En kan jo også undre seg over hvilke andre gater enn Åkebergveien som utgjorde de 14 utvalgte.

Les også: NRK-journalist stilte på bystyreliste for MDG – nå trekker han seg

Ettersom snitt økning av sykkelbruk kun var 27 %, sier det seg selv at økningen i trafikk her må ha vært betydelig lavere enn 78 %, det kan faktisk være slik at økningen har vært negativ i disse gatene hvis den nominelle bruken av Åkebergveien var signifikant større enn sykkeltrafikken i de 13 andre gatene.

Hvilken årstid man har sammenlignet med er også interessant. Ble sykkelbruk om vinteren sammenlignet med sykkelbruk i mai, juni og juli?

Til slutt burde man kunne spørre Bymiljøetaten om sykkelbruken i Oslo samlet sett har økt som følge av milliardsatsingen på sykkel, og i så fall hvor stor reell sesongjustert økning det er snakk om.

Og i det hele tatt, er det faktisk slik at det er utbygging av ekstremt kostbare sykkelfelt, på bekostning av parkering og trær, som sørger for en økning, eller er det de stadige økningene i skatter og avgifter rettet mot bilister som er grunnen? I likhet med de øvrige helt grunnleggende spørsmålene nevnt her, som journalist Tor Sandberg burde ha etterlyst, står også dette essensielle spørsmålet ubesvart.

Jeg vet ikke hva som er verst; MDGs Siri Stavs helt åpenlyse triksing med tall for egen miljøpropaganda, eller at journalister er såpass lite kritisk og utfordrende til politikerne som de gir den beste spalteplass?

SETTER DU PRIS PÅ DENNE ARTIKKELEN? INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 ELLER BANK 1506.80.92768

Ny undersøkelse: Langt flere sliter og gruer seg til jul

Innlegget MDG trikser med tall og statistikk dukket først opp på inyheter.no.

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar