iNyheter.no: Kjønnsforskjeller innen utdanning feilfordeler kvinner og menn geografisk

iNyheter.no

iNyheter.no:

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Er det årsaken til den økte barnløsheten blant menn? 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det 310 934 studenter innen høyere utdanning i 2022. Antallet kvinner var 187 104 og antallet menn var 123 830. Det går altså 1,51 kvinne for hver mann på norske høyskoler og universiteter. Studentene kommer fra hele landet og sentreres i de større byene.  

 Når studentene er ferdig utdannet finner de seg jobber nær studiestedet sitt eller andre storbyer. De vender ikke i stort omfang hjem igjen, det er rett og slett ikke relevante jobber for dem der. Siden kvinner utgjør en så mye større andel av studenter, så feilfordeles menn og kvinner geografisk i Norge.  

Kjønnsforskjeller innen utdanning – Hvorfor er det slik? 

Teorien som har flest tilhengere i dag er at gutter utvikles senere biologisk enn jentene, noe som gir jentene en fordel i konkurransen om studieplasser. Om de heller konkurrerte som voksne og ferdig utviklet, ville ikke forskjellen vært så stor.   

En mulig løsning kan derfor være å utelukkende basere inntak til høyere utdanning på inntakstester, som kan bli tatt når som helst i livet til en potensiell student. Samt å gjøre det enklere å tilegne seg studiekompetanse for dem som har gått yrkesfag. 

Denne ordningen ville ikke bare redusert kjønnsforskjellene, men også gjort ulempen mindre ved å være født sent på året, være sent utviklet biologisk generelt sett og å være utsatt for traumer i ung alder. Mange unge stresser enormt for å få gode karakterer, en slik ordning vil redusere perioden de er utsatt for et slikt press til tiden de utfører inntaktstestene. Det kan være bra for den psykiske helsen blant de unge.  

Har det en betydning? 

Kvinner har vært i overtall blant studenter lenge, men det har ikke hatt så mye å si før slutten på forrige århundre. Rett og slett fordi det var mye færre som tok høyere utdanning. I dag gjelder dette en majoritet av de unge og det har en stor effekt på fordelingen av menn og kvinner i de ulike delene av landet. 

Det er ikke uvanlig å se at kjønnsfordelingen i utkantkommuner er 0,75 kvinner for hver mann blant de yngre generasjonene. Det vanlige er at det blir født 0,95 jenter for hver gutt. I sentrale kommuner, særlig Oslo, er det et overskudd av kvinner.   

Hva konsekvensene av dette er kan vi bare spekulere i, men det er naturlig å tenke seg at flere forblir enslige, fertilitetsraten blir lavere, selvfølelsen blant de «overflødige» i lokalmiljøet blir dårligere og den generelle lykkefølelsen blir redusert.  

Om jeg skal tippe på årsaken til den økte barnløsheten blant menn, så er det at menn og kvinner bor geografisk på forskjellige steder i tiden de stifter familie. At den har økt mindre for kvinner handler nok om at det er flere menn enn kvinner i Norge, både naturlig og gjennom innvandring, samt at mange kvinner aksepterer eldre skilte menn med barn som partnere. Det er likevel naturlig å tenke seg at det hadde blitt født flere barn om kjønnene ikke var feilfordelt geografisk. I dag er fertilitetsraten på et bunnivå; 1,41 mot 1,98 i 2009

Dårlig samfunnsplanlegging  Jeg vil kalle det som er kommet frem i denne teksten; dårlig samfunnsplanlegging. Politikerne våre har designet et system som skaper utfordringer for befolkningen. Det store spørsmålet blir da; finnes det en vilje til å gjøre noe med det? For der det er en vilje, finnes det alltid en vei.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

«Vi og dem»: En ny bølge med islamsk radikalisering og terror er i vente i våre land (+)

Innlegget Kjønnsforskjeller innen utdanning feilfordeler kvinner og menn geografisk dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Legg igjen en kommentar