iNyheter.no: Helsedepartementet: Covid-19 er ikke lenger «farlig»

iNyheter.no

iNyheter.no:

Helse- og omsorgsdepartementet fjerner nå coronaviruset fra forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

– Dette er en merkedag. Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, i en pressemelding.

Helsedirektoratet og FHI opplyser at klassifiseringen av covid-19 som en allmennfarlig smittsom sykdom, ikke lenger er nødvendig for smittevernets del.

Dette innebærer blant annet at pasienter må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19, på lik linje med behandling av andre luftveisinfeksjoner.

– Retten til gratis selvtester og behandling faller bort. Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus, skriver departementet.

Legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, skal fortsatt være gratis frem til 1. april 2025.

Helsemyndigheten har også besluttet å oppheve covid-19-forskriften.

– De fleste bestemmelsene i forskriften ble opphevet i løpet av 2022, men det har gjenstått blant annet særregler for smittevernet på Svalbard, skriver departementet i pressemeldingen.

Innlegget Helsedepartementet: Covid-19 er ikke lenger «farlig» dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Legg igjen en kommentar