iNyheter.no: Geir Ugland Jacobsen om bråket internt: – Det er en utfordring å tiltrekke seg individualister

iNyheter.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

iNyheter.no:

Ved landsmøtet i 2021 var det lenge usikkert om Makvan Kasheikal kom til å trekke seg og gi plassen til Geir Ugland Jacobsen. Året etter var det kaos da sentralstyret først avsatte Ugland Jacobsen for så å bli avsatt av landsstyret. Nestleder Kent Andersen trakk seg og mente det var et «kupp».

I år er det altså hele lokallaget i Norgensdemokratene med grunnleggeren selv, som forsviner ut av partiet.

iNyheter har tatt en prat med nettopp Ugland Jacobsen for å høre hva han nå tenker.

– Inntil du og flere fra FrP meldte overgang i 2021 var jo Demokratene i praksis et Agder-parti under Kleppes fane. Nå er hele den gamle «kjernen» ute av partiet. Hva tenker du om det?

– Jeg synes selvfølgelig at det er trist. Når mange personer skal samarbeide mot felles mål, unngår man imidlertid ikke litt friksjon. De enkelte aktørenes evne og vilje til å takle uoverensstemmelser blir avgjørende for hvor mye bråk det blir, sier Ugland Jacobsen og fortsetter:

– I Kristiansandsmiljøet har det lenge vært et kjerneteam rundt Vidar Kleppe med sterke gjensidige relasjoner. De har hatt en del intern turbulens i fylket, ikke minst i Kristiansand, men har også markert seg godt i lokalpolitikken der de har gjort og sagt mye bra. De har vist mindre interesse for temaer på makronivå.

Partilederen etterlyser mer engasjement fra Agder-benken opp mot det «riksprosjektet som ble lansert i januar 2021.»

– Jeg har tro på å bygge partiet på kompetanse, åpenhet, ærlighet, realitetssans og mot. Har vi ikke disse egenskapene, blir det vanskelig å kunne utgjøre en forskjell i norsk politikk. Nå er vi på god vei, og har et fullskala riksparti med en relativt stor partiledelse som fungerer godt. Vi har også evnet å engasjere sterkt ned på lokallagsnivå, grunnet sterk involvering og mye tillit.  Vi er samlet sett en raskt voksende kraft i norsk politikk takket være mange gode medarbeidere med klokkertro på det vi står for.

Partliederen vil gjerne ha fram at de fortsatt «har med mange gode folk fra det opprinnelige Demokratene, som deler partiledelsens filosofi og prioriteringer og bidrar til partiets vekst.»

– På sosiale medier og i kommentarfeltet på iNyheter er det mange som påpeker mye interne konflikter i Norgesdemokratene. Er du enig i det?

– Det har ikke vært mer konflikter hos oss enn i andre partier, hevder Ugland Jacobsen, men kommer med en bekjennelse:

– Å forene kulturer fra flere partier som tiltrekker seg mange individualister, er selvfølgelig en utfordring. Norgesdemokratene har nå gener fra fire før selvstendige partier. Videre består partiet for det aller mest av folk som er ganske samstemte på målene, men ikke alltid på midlene. Vilje og energi er i utgangspunktet verdifulle ressurser for et parti. Men det må holdes under en viss kontroll så det trekkes i samme retning. Mange norske partier synes å mangel både profil og vilje, og til dels også politisk troverdighet pga inkonsekvent politikk, løgner og brutte løfter. Dit skal ikke vi. Jeg får si som Bjørnstjerne Bjørnson sa i en annen tid der Norges frihet sto på spill: «Fred er ei det beste, men at man noget vil…»

– Hva tror du er grunnen til konfliktnivået?

– Underliggende motiver som personlige sympatier og antipatier, en dash fordommer, og kanskje en og annen skjult agenda hos enkelte.

Han mener manglende forståelse og utilstrekkelig informasjon også kan «trigge opphetede diskusjoner som man ikke behøver.»

– God informasjon, involvering og ærlighet bygger tillit og er er viktige byggesteiner for en god organisasjonskultur. Her er vi blitt gradvis bedre, men vi er fortsatt ikke gode nok.

– Og hvordan skal dere overbevise om at dere fremover vil klare å stå samlet?

– En organisasjon i endring og utvikling har av og til en shakeout. Det er nesten en naturlov. For hver gang blir man ofte mer samstemt og effektiv. Jeg tror det også er tilfelle med Norgesdemokratene.

Ugland Jacobsen mener interne oppgjør er uunngåelig for et parti som vil «gjøre en forskjell».

– Fordi Norgesdemokratene tar grep i vanskelige, viktige og kontroversielle saker, må det nødvendigvis bli litt støy.

Han mener enkelte andre partier som ligner Norgesdemokratene «ofte styrer unna de vanskeligste sakene.» De blir dermed for politisk korrekte og for veike til å bety noe fra eller til.

– De blir en slags kontrollert opposisjon som holder utålmodige velgere i ånde uten å adressere de største utfordringene som ofte forårsaker mange andre problemer. Vi håper at mange velgere etter hvert ser at Norgesdemokratene er unike, men lite til felles med det etablissementet som i dag vanstyrer landet vårt.

– Hvor mange medlemmer har dere nå? Og opplever dere mange utmeldinger i disse dager?

– Vi innførte fra november ifjor en ny praksis om at medlemmer som ikke har betalt kontingent det siste året blir helt fjernet fra systemet. Korrigerer vi for disse, har vi hatt en stø tilgang, med klart flere innmeldinger enn utmeldinger hver uke. Ifm oppgjøret i Agder har vi fått noen utmeldinger, men langt færre enn det vi hadde fryktet. For tiden viser registeret ca 4500 medlemmer.

– Hvorfor skal folk stemme på dere ved det kommende lokalvalgene?

– Norgesdemokratene er nå omtrent det eneste partiet i landet som har troverdighet på å sette Norge og det norske folk først. Vi har listesamarbeid med Konservativt i noen kommuner, ellers ser vi at det politiske grunnlaget og troverdigheten ikke er til stede mtp utstrakt listesamarbeid med andre partier.

– Hvilke andre partier er det aktuelt for deres representanter å støtte lokalt hvis de blir valgt?

Vi kommer godt over ens med Konservativt. Ellers blir det støtte fra sak til sak. Vi vil helst ikke spikre kragen til noens mast. Vi lar fornuften og det norske folks beste avgjøre, og ser at vi kan være enige og uenige med alle andre partier, fra Rødt til FrP. Vi kan selvfølgelig være støtteparti for et fornuftig byråd/kommunestyre, men vår appetitt på kameler er veldig liten.

– Har du noe annet du brenner inne med?

– Norgesdemokratene beklager at store norske medier er så ensidige. De synes politisk korrumperte alle som en, og sensurerer, fordreier og fargelegger virkeligheten i politisk øyemed. Dette medfører at mange velgere blir håpløst desinformert. Dette er til stor skade for vårt demokrati. Folk avgir ofte stemme på feil grunnlag. Vi ønsker derfor iNyheter, Document, Rights, Derimot, Hemali, sågar også Steigan, og andre uavhengige og modige aktører stor vekst, og oppfordrer alle til å støtte disse, samt å følge godt med på andre uavhengige nettmedier i inn- og utland. Da ser man tydelig hvor håpløst desinformert vi blir i Norge, avslutter Ugland Jacobsen etter en turbulent uke.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Terroristen som ble medieyndling og leder for Human-Etisk Forbund: Den fulle historien om forbrytelsene til Lars Gule

Innlegget Geir Ugland Jacobsen om bråket internt: – Det er en utfordring å tiltrekke seg individualister dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar