iNyheter.no: Egen privatbolig og assistenter: Wagner-avhopper koster UDI en formue

iNyheter.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

iNyheter.no:

Andrej Medvedev (26) tok seg over grensen i Finnmark 13. januar og søkte asyl i Norge. Han hevdet å ha vervet seg til den private hæren Wagner, ledet av Jevgenij Prigozjin.

Medvedev, som har sittet i russisk fengsel, hevder å ha vervet seg for fire måneder og at han har bevis for krigsforbrytelser etter å deltatt i kamper nær Bakhmut. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha sagt at Medvedev kun var med dem et par dager før han ble kastet ut og at han er en «idiot».

Medvedev ble først sendt til Nasjonalt mottakssenter på Råde, dit alle asylsøkere skal prosesserer. Under oppholdet der skal han ha blitt avhørt av PST og trolig også folk fra E-tjenesten.

Etter to uker i Norge ble Medvedev pågrepet og internert hos Politiets Utlendingsenhet på Trandum.

Men så ble han løslatt, kom tilbake under det ansvar UDI har for å «tilby innkvartering til asylsøkere».

Allerede natt til onsdag 23. februar var han ute på byen i Oslo og kom i slåsskamp utenfor en pub i Oslo. I mars var det en ny hendelse, blant annet med en luftpistol i bukselinningen og brudd på våpenloven. Medvedev ble tiltalt for fire punkter, blant annet for vold mot offentlig tjenestemann (mot politiet) og saken kom opp i Oslo tingrett i april.

Han ble frikjent for vold mot politiet, men dømt til 14 dagers betinget fengsel for to andre punkter.

I april ble han så pågrepet i Sverige og sendt tilbake til Norge. Han skulle til Gøteborg for å kjøpe sigaretter, som han hadde hørt var billigere der enn i Norge.

En hodepine for UDI

Kilder forteller iNyheter at Medvedevs spesielle situasjon har medført et særskilt regime rundt den «innkvartering» han tilbys.

UDI har i utgangspunktet ulike typer mottak, drevet av private aktører. Det er for det første de ordinære mottakene hvor mange bor sammen og med minimal oppfølging. Men det finnes også «tilrettelagte avdelinger» tilpasset asylsøkere med «fysiske og/eller psykiske hjelpebehov» hvor det er døgnbemanning.

Og videre finnes det «særskilte bo- og omsorgsløsninger» som er «døgnbemannen botilbud for voksne asylsøkere med atferdsutfordringer som UDI vurderer til å kunne utgjøre en trussel for omgivelsene og som ikke kan bo i det ordinære mottakssystemet».

UDI har ikke villet bekrefte eller avkrefte de opplysningene iNyheter sitter på, men vi har forelagt dem informasjon om at Andrej Medvedev har blitt satt i en innkvarteringssituasjon som også går utover de allerede etablerte mottaksordninger, og som er noe som gjøres i ytterst sjeldne tilfeller.

Som avhopper fra Wagner har Medvedev selv hevdet at han står i fare for å bli drept av Wagner. Det kan heller ikke utelukkes at han er upopulær i andre miljøer, også ukrainske. En russisk asylsøker fra Wagner er ikke lett å innlemme i et mottakssystem som nå domineres av de store antallene ukrainske flyktninger.

Medvedevs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier til iNyheter at han ikke vet hvor Medvedev bor, men at det ikke er «unaturlig at han ikke plasseres på mottak der det er 90 prosent ukrainere».

Villa på Oslo Vest

Etter det iNyheter kjenner til har UDI leid en villa i et av Oslos bedre strøk med en månedlig leiekostnad på 40.000-50.000 kroner. I denne boligen er det kun Andrej Medvedev som er tilbudt innkvartering. Det er tilsammen seks personer som er dedikerte full tid på skift, betalt av UDI, til å bistå Medvedev. Men Medvedev står fritt til å komme og gå som han vil fra boligen.

På konkrete spørsmål fra iNyheter om ordningene rundt Medvedev, svarer UDI ved seniorrådgiver Marte Brørby dette:

– UDI har ansvar for å tilby asylsøkere et botilbud. Det vil også gjelde vedkommende som du her spør om.

Videre:

– UDI har ingen hjemmel til å utøve tvang ovenfor beboere i våre botilbud, og det er frivillig å bo i asylmottak. På generelt grunnlag, er det slik at asylsøkere kan komme og gå inn og ut av botilbud slik de ønsker. Man må imidlertid faktisk bo på mottaket for å ha rett på plassen og også ytelser etter UDI sitt reglement.

UDI har anmodet iNyheter om å ikke avdekke «nåværende, tidligere eller fremtidige oppholdssteder for vedkommende dere sender henvendelsen om. Dette er på grunn av sikkerheten til personen selv, naboer og andre personer i nærheten, eventuelle ansatte og andre.»

Dette er en anmodning vi har tatt til følge og vi skriver ikke annet enn at det er snakk om et sted på Oslo Vest. Det er kostnadene rundt ordningen som er den primære nyhetsverdien.

iNyheter har også snakket med UDIs fungerende regiondirektør Njård Håkon Gudbrandsen. Han vil heller ikke bekrefte eller avkrefte konkret hva som er gjort i dette tilfellet.

Skulle iNyheters opplysninger om bemanningssituasjonen rundt Medvedevs situasjon stemme, kan vi anslå en månedskostnad på lønn og sosiale kostnader på omlag 400.000 kroner. I tillegg kommer altså husleie på opp mot 50.000 kroner per måned samt øvrige stønads- og oppfølgingsutgifter.

Det kan dermed anslås av Andrej Medvedev koster skattebetalerne omlag en halv millioner kroner hver måned. For noen dager siden la Medvedev ut en serie videro på YouTube der han ytret ønske om å reise tilbake til Russland.

– Nylig har jeg bestemt meg for at jeg er klar til å reise tilbake til den russiske føderasjonen. Jeg har kontaktet den russiske ambassaden i Oslo for å få hjelp, sa Medvedev i en av fem korte videoer.

Han la til at dette var en beslutning han hadde tatt på egen hånd.

Hans norske advokat, Brynjulf Risnes, uttalte til Dagbladet at det hørtes ut som en «misforståelse».

Jørgen Granberg har bidratt til denne saken.

Innlegget Egen privatbolig og assistenter: Wagner-avhopper koster UDI en formue dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar