Interlude: Skrjabin – etyde i ciss-moll

document.no
Vi feirer Aleksandr Skrjabins 150 årsdag i disse dager, og Emil Gilels spiller ett av hans tidlige verk for oss. Ciss-moll-etyden, op. 2 nr. 1, ligger lettere i øret enn mange av hans andre komposisjoner og er, i alle fall for meg, intenst russisk i melodiføring og harmoni.