Ikke så viktig lenger: Klima og «grønt skifte» feid vekk av strømpriser og pandemi

document.no
Når det dukket opp problemer folk faktisk kan kjenne på kroppen i egen hverdag, var såkalt grønt skifte og påstått klimakrise raskt glemt. Kanskje for godt.