Ikke så vanskelig likevel: Flere strømselskap utsetter ny nettleieordning

document.no
Lnett i Rogaland vil utsette innføringen av ny modell for nettleie etter at regjeringen og SV er enige om utsettelse. Flere andre selskap gjør det samme.