Hvorfor må de klimatroende alltid være gledesdrepere?

Resett.no
Alt som kan glede oss i livet, vil klimafolk motarbeide. Det er alltid nei i deres munn. Det er som om de liker å plage andre. De har nærmest en fabrikk, en klimavennlig sådan, der de masseproduserer nye ord. Så mange at det har gått inflasjon i hjemmesnekring av «skam». Her kommer det begreper på […]