Hvordan og hvorfor spare strøm?

Lykten.no NRK
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Av Øyvind Eikrem og Gunnar Olaussen, Norgesdemokratene Trondheim

«Det kan være bedre å spare strøm, enn å bygge ut ny kraft» sier NRK på Dagsnytt 2.februar, og refererer til rapporten fra Energikommisjonen som nylig er publisert.

For en gangs skyld er vi i Norgesdemokratene enige i et utsagn fra NRK.

Å spare strøm er både billigere, mer miljøvennlig og gir et raskere resultat sammenlignet med å bygge ut ny kraft.

Men da bør vi spare så det virkelig monner. Det nytter lite å bytte ut sparepærer med LED-lys når kraftsluk som bygging av batterifabrikker, elektrifisering av oljeplattformer og Melkøya står for tur.

Den aller beste måten å spare strøm på er selvfølgelig å droppe slike planer om totalt unødvendige strømsluk. Spesielt når disse allerede har tilstrekkelig med egen effektiv kraftproduksjon på plass.

Men også alle andre planer om å elektrifisere samfunnet bør droppes. Som å elektriske ferger, lastebiler, busser og privatbiler. Disse fungerer utmerket med teknologien som er perfeksjonert i over 100 år, basert på rikelig, transportvennlig og lett tilgjengelig flytende drivstoff.

Selv dagens trygge passasjerfly er tenkt erstattet med «batterifly». Dette er vel det ultimate bevis på at realitetene i fysikkens verden ikke er forstått, og en merkverdig tro på at politiske beslutninger er viktigere enn ekte vitenskap og teknologi.

Hele vårt samfunn her i det kalde nord er basert på tilgang av tilstrekkelig billig energi. Våre kraftverk er bygget ut for å dekke akkurat dette faktiske behovet. Og det fungerer godt.

Det vil si: Det gjorde det inntil politiske beslutninger til slutt overvant fornuftige løsninger, og sendte landet vårt ut en strømpriskrise med en tilhørende framtidig energimangel om den nåværende kursen opprettholdes. En av de verste populære vrangforestillingene er at Norges framtidige oppgave er å være Europas grønne batteri.

Disse politiske beslutningene er basert på en irrasjonell tro på hvilken effekt menneskeskapte utslipp av plantenæringen CO2 har på det globale klimaet. Dårlig informerte beslutningstakere velger å se bort fra at CO2 er en svak «klimagass», og at en ytterligere økning av denne har ingen målbar effekt på den globale temperaturen. Faktisk har det aldri vært så lite CO2 i atmosfæren at den har hatt det.

Når vi i tillegg vet at den menneskeskapte andelen av CO2 bare er 4% av totalmengden av gassen, så skjønner de fleste at bittelitt av ingenting er et veldig vanskelig verktøy til å kontrollere klimaet på en hel klode.

Men det ser altså ut som om at vi i Norge har besluttet å ofre all vår velferd og rikdom i forsøket på å redde verden fra en imaginær krise. Dette er i sannhet en krise skapt av beslutningstakerne.

Men faren kan lett unngås. En enkel løsning for å komme ut av denne vanvittige situasjonen og igjen få samfunnet vårt inn på en fornuftig og reelt bærekraftig kurs er å erkjenne menneskets manglende evne til å kontrollere klimaet. Det grønne skiftet er en illusjon, kravene om å redusere utslipp av den livgivende gassen CO2 er hensiktsløse.

Slik oppløser det såkalte klimaproblemet seg selv. Og vår oppgave da blir å bruke vår nasjonale rikdom av energi på best vis for eget land.

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar