Hvor mange «smittes» av corona/covid-19?

Steigan.no

Og hva er årsaken til det ekstra voldsomme vaksinepresset vi nå utsettes for?

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Jeg har bevisst brukt «smittes» i overskriften istedenfor det som korrekt burde stå, nemlig «registreres med». Årsaken er at det første alternativet utvilsomt er mer fengende, ‘click’-genererende, annonse‑, gasje-, omdømmebefordrende enn det siste, noe våre myndigheter, deres servilt logrende og lydig følgende massemediereportere og -bladfyker har oppdaget. Kraftmagnettiltrekkende, utropstegnfulgte overskrifter som «6987 covid-smittede i går!» skaper en helt annen interesse enn «6987 covid-registrerte i går».

«Smittes» har under corona/covid-19 (cc19)-hysteriet blitt synonymt med «bli syk», men de facto er de tallene som presenteres som «smittes», ikke det samme som «bli syk». Det blir stadig flere og flere klar over.

Derfor, i rekken av innlegg jeg har presentert i ulike fora om parametere for å fastsette alvorlighetsgraden av cc19 (dødsfalls- og sykehus/institusjonsinnleggelsestall), skal jeg nå ta for meg de siste, nemlig hvor mye tallene for «smittede» – unnskyld, «registrert med» – er blitt påvirket av vaksineringen mot cc19 i Norge. Jeg har Photoshop-snekret sammen en illustrasjon som jeg tror og håper letter forståelsen av det jeg skriver videre. Illustrasjonen, merket «A», er delvis plagiert fra Folkehelseinstituttet (FHI) sin graf «Antall personer testet for covid-19 per dag og andel positive blant disse» i publikasjonen «Statistikk om koronavirus og covid-19».

En svært viktig skjæringsdato er 27.12.2020 – merket gult på illustrasjon «A». Da ble den første vaksineringen mot cc19 injisert i Norge.

Det første (prosent)andelstallet vi har, er per 1.4.2020, og frem til 27.12.2020 hadde ingen vaksinering funnet sted, og tallene og kurven i grafen i illustrasjon «A», kan ikke ha blitt påvirket av et sådant tiltak.

Sammenligner man kurven i samme illustrasjon for perioden før 27.12.2020 med perioden som følger etter, ser man at det ikke skjer noe oppsiktsvekkende umiddelbart – kanskje bortsett fra 4.4.2021 da andelstallet spretter opp til 5,7 – merket grønt på illustrasjon «A».

Men så fra rundt 1.10.2021 ser man helt tydelig at andelstallet skyter i været fra rundt 5 – merket med cyan-farge i illustrasjon «A» – og til 26,4 den 25.12.2021, merket med magenta-farge. Per omtrent denne datoen var omtrent 4 millioner personer blitt vaksinert mot cc19. Det er òg grunn til å merke seg at vaksineringen med 1. og 2. dose rundt 1.10.2021 flatet veldig ut, og at vaksineringen med 3. dosen samtidig startet opp – se grafen på FHIs nettside, som jeg, litt bearbeidet, legger ved som illustrasjon «B».

Man kan nesten tro at helsemyndighetene ønsker å «booste» innleggelsestallene enn å ønske det motsatte! «Men i himmelens navn», tenker du kanskje, «hvorfor blant all verdens galskaper ønsker de noe slikt?». Én årsak som jeg fant blant et leserinnlegg i en nettavis forleden, kan være at helsemyndighetene ønsker å fjerne alle muligheter for en placebo-kontroll i ettertid – altså en kontroll der man sammenligner virkningene av tiltak for en gruppe som har fått vaksinen(e) mot en annen gruppe som ikke har fått den/dem. I Norge er det nå omtrent 300.000 personer som er uvaksinerte, og dem må kanskje helsemyndighetene få eliminert snarest slik at placebo-kontroll ikke kan gjennomføres. Det er nemlig slik at den vaksinerte gruppen og placebo-gruppen må ha like forutsetninger bortsett fra vaksinen for å kunne gi vitenskapelig holdbare konklusjoner. Man kan f.eks. ikke bruke en placebo-gruppe fra watutsi-stammen i Afrika eller fra maori-folket i Stillehavet.

Tilbake til mitt hovedtema: Man må være ganske vrang og vrien hvis man faktabasert ikke innser at vaksineringen ikke har gitt noen dempende/reduserende andelstall verken om man relaterer tallet til «smittede» eller «registrert med».

—000—

Aftenposten gjengir 2.1.2020 en NTB-sak, , med følgende ordlyd: «FHI-direktøren ber uvaksinerte møte opp: – Det haster. FHI-direktør Camilla Stoltenberg oppfordrer uvaksinerte til å vaksinere seg. – Det haster. Vi venter en stor bølge med smitte rett etter nyttår, sier hun.»

Kanskje mener hun noe annet, nemlig «FHI-direktøren ber uvaksinerte møte opp: – Det haster. FHI-direktør Camilla Stoltenberg oppfordrer uvaksinerte til å vaksinere seg. – Det haster. Vi ØNSKER en stor bølge med smitte rett etter nyttår, sier hun.»

Terje Sørensen

Pensjonert advokat