Hvilket samfunn vil vi ha?

Resett.no
Før Jul skrev jeg i Romerikes Blad at Immunitet er veien ut av pandemien. Nå nevnes omsider immunitet også fra Helsedirektoratet, men selvsagt i sammenheng med «oppfriskningsdoser» og omikron. Erfaringsdata gjengitt i tabell 4 på side 7 i Rapport om omikronvarianten fra Statens Serum Institut i Danmark 31. desember 2021 kan tyde på at «oppfriskningen» […]