Hva er formålet med å holde fast ved en feilslått politikk?

document.no
Hverken EU eller Norge har i dag politisk evne eller mot til å befri seg selv fra den fella de gikk i da de anerkjente den notoriske terror-organisasjonen PLO som “den eneste legitime representanten for det palestinske folk.”  For Norges vedkommende innebærer det at vi frivillig har påtatt oss et internasjonalt ansvar for å holde denne organisasjonens ledelse på et slags norsk trygdebudsjett i en uoverskuelig fremtid.