Hull i systemet fratok tusenvis bostøtten i november

document.no
I november ble rundt 6000 mennesker fratatt bo- og strømstøtte. Bakgrunnen var at de fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger tre ganger denne måneden. Dette førte til at inntekten ble for høy i november måned.