Høyre og FrP: Vedum kan ha feilinformert Stortinget om lønnsstøtte

document.no
Høyre og FrP krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum forklarer seg i Stortinget om lønnsstøtteordningen. EØS’ tilsynsorgan Esa avviser at regjeringen ikke kan øke lønnsstøtten på grunn av EUs konkurranseregler.