Høyesterett går mot Biden ang. vaksinetvang for private, men opprettholder for helsearbeidere

document.no
Amerikansk høyesterett ga ikke Biden medhold i at han gjennom Arbeidsdirektoratet kan pålegge bedrifter med mer enn 100 ansatte å kreve vaksinering. Men høyesterett innrømmer ham retten til å kreve vaksine av helsearbeidere.