Her får uvaksinerte ikkje dra utanlands

Resett.no
Emirata viser veg(?). Mange åtgjerder er vortne nytta for å auka vaksinasjonsgraden i folket. Styresmaktene kring i Europa har teke i bruk alt frå milde oppmodingar til passersetlar til reine portforbod. No går Dei sameinte arabiske emirata, gjerne berre kjende som Emirata, meir hardhendt til verks. Frå 10. januar nektast ikkje-vaksinerte borgarar å forlata landet. […]