Helsemyndighetene åpner for å lette på skjenkestoppen

document.no
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.