Helsemyndighetene anbefaler visse lettelser i koronatiltakene

Resett.no
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet åpner for en oppmykning av skjenkesstoppen. De ser for seg skjenking deler av kvelden. Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember. – Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir […]