Helsemyndighetene anbefaler lavt tiltaksnivå

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Oslo 20211221. Helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

annonse

annonse

NTB melder at FHI og Helsedirektoratet anbefaler lettelser i koronatiltakene til et lavt nivå, men staker ut flere mulige veier videre.

– Ut ifra pågående arbeid med risikovurderingen som planlegges ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi anbefaler å gå over til et lavt tiltaksnivå, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i de siste anbefalingene til regjeringen om koronatiltakene.

Helsedirektoratet støtter opp om dette:

annonse

– FHIs vurderer at det er hensiktsmessig å åpne for lavt nivå før smittetoppen. Helsedirektoratet er enig i denne vurderingen. Vi må forvente at dette bidrar til økt smitte, økt sykefravær og økt belastning på ulike deler av samfunnet i en periode, skriver de i sine anbefalinger.

Flere lettelser

Ifølge FHI, vil et lavt tiltaksnivå blant annet bestå av:

– Fortsatt anbefaling om å holde én meters avstand

– Ingen antallsbegrensninger i private hjem

– Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager, og overgang til symptombasert testing

– Mer fleksibel bruk av hjemmekontor

– Ingen skjenkestopp

– Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper

Utfordringer

FHI er likevel usikker på  hvor stor belastningen på spesialisthelsetjenesten vil bli på det meste, og holder muligheten oppe for at tiltaksnivået kan måtte heves hvis situasjonen blir uhåndterbar i kritiske sektorer.

– Helsedirektoratet slutter seg til dette og vil understreke viktigheten av å kunne oppskalere raskt ved et eventuelt behov, skriver Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene venter en relativt raskt økende belastning på sykehusene de nærmeste ukene.

annonse

– Helseforetakene har kapasitet til å kunne håndtere det antallet pasienter som modelleres av FHI, men det vil innebære omlegging av drift som kan påvirke helsetilbudet til andre pasientgrupper, heter det i anbefalingene.

To retningsvalg

Selv om FHI har bestemt seg for et lavt tiltaksnivå, understreker de at to retningsvalg kan være aktuelle i dagens situasjon.

– Det ene er å lette på tiltak til lavt nivå, det andre er å opprettholde tilnærmet det tiltaksnivået vi har i øyeblikket, beskrevet som moderat nivå, skriver de i sine anbefalinger. Det vil si skjenkestopp på et gitt tidspunkt, antallsbegrensninger for private og offentlige arrangementer, og bruk av munnbind innendørs.

Ved moderat nivå forventer helsemyndighetene noe færre sykehusinnleggelser sammenlignet med lavt tiltaksnivå. De vektlegger også at å fortsette med de nåværende tiltakene kan gi økt vilje i befolkningen til å la seg vaksinere.

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar