Helsemyndighetene anbefaler å senke det nasjonale tiltaksnivået

Resett.no
Helsedirektoratet og FHI anbefaler å senke det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler fra rødt til gult nivå, men det er opp til regjeringen å bestemme hvorvidt de vil følge anbefalingene eller ei. Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre og fagetatene går også inn for at alle elever og ansatte tar […]