Helsedepartementet: Barn mellom 5 og 11 år tilbys vaksine

Resett.no
Barn mellom 5 og 11 år vil nå få tilbud om vaksinedose, melder Helsedepartementet. Departementet understreker at vaksinering er frivillig og at dette ikke er en generell anbefaling om å vaksinere alle barn mellom 5 og 11 år, ifølge NTB. – Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne […]