Helena Edlunds – Tanker før søndagen

document.no
«Mennesket lever ikke av brød alene», heter det, og vi er selvsagt så mye mer enn vi ofte tror. Du og jeg har så mange dimensjoner, og derfor tenkte vi på begynnelsen av året at det kunne være en god idé å begynne med noe nytt – nemlig å snakke også til vårt åndelige jeg.