Har Meteorologisk institutt belegg for sine spådommer om fremtiden?

Resett.no
Dette er en artikkel som er skrevet av Ole Østlid og hentet fra Værstat, og er publisert etter tillatelse. Les flere slike artikler og følg værstatistikk på verstat.no. Politisk forankret fra klimaforskere om Tromsø – vinteren om 50 år skal ligne Bergen. Meteorologisk institutt (MET) bruker sosiale medier aktivt til å promotere eget innhold. Ofte benyttes […]