Halvering av antallet sjukehussenger i Norge. De uvaksinertes feil?

Steigan.no

Det pågår for tida en svært guffen hetskampanje mot de uvaksinerte, og mennesker man hadde trodd var både solidariske og empatiske, spytter ut hatmeldinger som vi trodde hørte hjemme i ei annen tid. Blant annet får de uvaksinerte skylden for at det er mangel på sjukehussenger og intensivplasser.

Men hva er virkeligheten?

I en artikkel i Nordnorsk debatt skriver lege Mads Gilbert:

«Mens antall pasienter øker, reduseres stadig antallet senger – både i somatiske og psykiatriske sykehus. Vi har for få senger, for høyt belegg, for kort liggetid og for høyt press på personalet. Vi ligger helt i bunnsjiktet i Europa med bare to somatiske sykehussenger pr. 1000 innbyggere. Antallet norske sykehussenger er faktisk halvert siste 40 år:

  • 1980: 22.000 sykehussenger i Norge
  • 2019: 11.000 senger, og 1,3 mill flere innbyggere
  • I 2019, året før pandemien, hadde vi 100.000 flere pasienter i norske sykehus, samtidig 600 færre senger enn i 2015 (SSB 2020).

Dette fører til svært korte liggetider for pasientene, snitt 4,2 dager, også lavest i Europa. Korte liggetider og skyhøye beleggsprosenter gjenspeiler ikke ‘mer effektiv behandling og organisering’ men overfylte sengeavdelinger, for tidlige utskrivninger og fortsatt hardkjør på personellet med stor risiko for overbelastning og sykefravær, spesielt blant sykepleiere.»

En villet politikk signert AP og Høyre

Det er ingen tilfeldigheter som har ført oss dit. Dette er en villet politikk, påpeker Gilbert. Han er en vaksineentusiast på sin hals, men han ikke bare innrømmer, men understreker, at mangelen på sjukehussenger i Norge har helt andre årsaker:

«Pandemien som symptom avdekker den grunnleggende sykdommen i norske sykehus – og i kommunene: Underbudsjettering, nedlegginger og sulteforing av sektoren gjennom siste to tiår. Det er en villet politikk som har ført hit.

Helseforetaksreformen feirer et dystert tjueårsjubileum i år: I 2001 lyn-innførte AP med begeistret støtte fra H og FrP en foretaksreform som tok norske offentlige sykehus ut av forvaltningen for bevisst å omdanne dem til store ‘forretningskonsern’, eller butikk. De nye ‘helseforetakene’ ble underlagt Regnskapsloven – ikke Forvaltningsloven som kommuner og fylker styres etter. Med regnskapsloven kom kravet om å drifte med ‘konsern-overskudd’, i seg selv et absurd krav til en offentlig kunnskaps- og kompetansevirksomhet som skal levere behandling, omsorg, utdanning og forskning – ikke produsere joggesko eller jordbæryoghurt.

Samtidig med butikkreformen startet AP og H sentralisering av sykehus med ‘stordrift’ og færre senger som mål. Etter 2001 er minst ti lokalsykehus nedlagt eller har mistet akuttfunksjonene

Avdelingsdirektør Svein Lie i Hdir sa det presist 6. mars 2020, før én eneste covid-pasient var innlagt: «Det finnes ingen ledige senger, det ligger pasienter i alle senger ved norske sykehus».

Les: Foretaksmodellen må skrotes

Joachim Espe, rørlegger, tillitsvalgt og faglig leder i Rødt, skrev i Fri Fagbevegelse i 2013:

«Helseforetaksmodellen ble innført i norske sykehus i 2001 som en del av en omfattende sykehusreform. Pådriverne var statsminister Jens Stoltenberg og daværende helseminister Tore Tønne. Sykehusene skulle for enhver pris vekk fra offentlig forvaltning og «organiseres som foretak etter modell fra aksjeloven», for å sitere Tore Tønne. Sykehusreformen var en markedsliberalistisk reform med New Public Management som styringsideologi. Reformen ble entusiastisk omfavnet av Fremskrittspartiet. Daværende helsepolitisk talsmmann i Frp, Jon Alvheim, uttalte at: «Dette er bortimot en blåkopi av Frps politikk. I store trekk kunne jeg skrevet dette selv». LO-kongressen i 2001 vedtok enstemmig å si nei til foretaksmodellen. Likevel vendte Arbeiderpartiet ryggen til fagbevegelsen og fikk vedtatt sykehusreformen i Stortinget med støtte fra Høyre og Frp.»

Men det er de uvaksinerte som skal hetses

I åtte uker var det flest fullvaksinerte som var lagt inn med covid-19 som hovedårsak i Norge, men i uke 49 var det 106 uvaksinerte og 90 vaksinerte. (FHIs ukerapport.)

Så små tall er tilstrekkelig til at folk som man trodde var både venstreorienterte og systemkritiske, legger all anstendighet til side og velter ut av seg hatmeldinger mot de uvaksinerte.

Men vi ser ikke at de bruker et tilsvarende språk eller engasjement mot dem som er ansvarlige for den katastrofale situasjonen på norske sjukehus. Hva kan det komme av?