Guldvog: For tidlig å si om det kan bli barnetog i år

Resett.no
Det er for tidlig å uttale seg om smittesituasjonen i mai, og om hvorvidt det kan bli nok et år uten barnetog og store selskaper 17. mai. Det mener helsedirektør Bjørn Guldvog. Nasjonaldagsfeiringen er i to år blitt preget av pandemien. Etter at samfunnet gjenåpnet, så det lyst ut med tanke på en mer normal […]