Grue i Lunner, 30. januar 1922

document.no
Anders Beer Wilse (1865-1949) Postkort (sølvgelatin) i Nasjonalbiblioteket. Postkort med Wilses fotografier ble produsert og solgt i store opplag, og har nok hatt stor betydning for oppfatningen av Norge i både inn- og utland. Det gjengitte motiv, utgitt av Wilses eget forlag, er fra Grue stasjon på Gjøvikbanen.