Georgier har søkt asyl ni ganger i seks ulike land: Bortvist fra Norge (+)

Resett.no
For noen dager siden søkte en utlending fra Georgia asyl i Norge. Kort etter nærværende inngitte asylsøknad, ble asylsøknaden avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI), og han ble dermed bortvist fra Norge. Nok en grunnløs asylsøknad (+)